top of page
jak to.png

1

Zapoznaj się uważnie ze Statutem partii, obowiązkami CZŁONKA lub SYMPATYKA

3

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy zeskanować i przesłać na adres deklaracje@libertarianie.org

2

Pobierz i wypełnij wybraną deklarację

4

Przyjdź na spotkanie i działaj razem z nami dla dobra wszystkich mieszkańców Polski!

bottom of page